Privacy verklaring

Uw persoonsgegevens (naam, adres, e-mail, telefoonnummer, kledingmaten en eventueel BTW nummer) worden door Lingerie Danae verwerkt, voor klantenbeheer als gevolg van uw bestelling/aankoop en voor direct marketing (om u nieuwe producten of diensten aan te bieden en om volgende collecties aan te kopen) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Wij verwerken deze gegevens via ons systeem TouchRetail (info@touchsystems.be of 093729063) Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen opiris.versnoyen@gmail.com. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Deze gegevens worden in geen enkel geval overgedragen aan derden en worden voor onbepaalde tijd bewaard in ons systeem. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).